Varumärkesresan
- tre hållplatser på vägen till målet.

1. Core branding

Kärnan i varumärket. Här definieras de värden på vilka företagets existens vilar.

2. Employer branding

Konsten att få medarbetarna att bli delaktiga i att förverkliga företagets värden, mål och strategier.

3. Customer branding

Baserat på varumärkets värden utformas här varumärkets personlighet och kommunikativa tonalitet mot en definierad målgrupp.

Först lägger man grunden genom att definiera de värden som skall styra företaget. I detta steg definieras också position, differentiering och flera andra viktiga beståndsdelar som tillsammans bidrar till varumärkets personlighet.

I steg två gör man organisationens medarbetarna delaktiga i varumärkesarbetet. Här bryter vi ner mål och värderingar till konkreta handlingar och skapar ramar för verksamheten. Denna del syftar till att göra alla medarbetare motiverade och medvetna om sin roll i varumärkesarbetet.

Steg tre handlar om att skapa attraktionskraft och kommunicera företagets värden mot en målgrupp. Här jobbar vi bl.a. med beteende, design och kommunikation av budskap. Allt för att skapa tydlighet och relevans mot företagets kunder och ekosystem. Denna del riktar sig utåt mot företagets marknad.

 

Styrkan kommer när alla jobbar mot samma mål.

Brand sense - bygg varumärket med känsla och förnuft!

Varumärkesresan är att likna vid ett processarbete. En process som innefattar att förstå att ett varumärke har fler dimensioner. Vi delar upp dem i två lika viktiga delar. Känsla och förnuft. Först då uppnår vi vad vi kallar Brand sense. Känslorna öppnar dörren till kunden hjärta och skapar attraktion. Det bygger vi med bl.a. beteende, design och kommunikation. Förnuftet är ett pärlband av praktiska saker som underlättar relationen och levererar på varumärkeslöften. Detta bygger vi genom att förstå vår kund och ha relevanta svar på kundens alla frågor. När förståelse finns för hur detta samverkar är du redo att frigöra styrkan i ditt varumärke! 

Kostnadsfri nulägesanalys vid första mötet?

Är du intresserad av att veta mer om oss och vad vi kan göra för dig och dit företag? Låt oss börja med att bjuda på en varumärkeskonsultation. Här får du insikter i vilken nytta ett varumärkesarbete gör och hur det går till?

Växel  +4633-139710 
Ulf Tellstad  +4633-139711 
Lasse Sehlman  +4633-139714 

 

Kontakta oss

Hör av dig på:
+ 4633-13 97 10
info@teamworkreklam.se


Albanoliden 1  |  506 30 Borås

Följ oss

Copyright © Teamwork reklambyrå

Search