Är ditt varumärke vid god hälsa?

Det finns ett samband mellan ditt varumärkes hälsa, hur attraktiv du är som arbetsgivare och hur framgångsrika era affärsrelationer är. Det är därför klokt att med jämna mellanrum låta en oberoende part ställa en varumärkesdiagnos. På samma sätt som med oss människor så riskerar varumärket att förlora styrka och vitalitet över tid om det inte underhålls. Med hjälp av vår varumärkesdiagnos får du en grundlig rapport på ditt varumärkes hälsa - den genomlyser viktiga beståndsdelar och inkluderar även en analys över hur varumärket står sig i konkurrensen online.

Varumärkesdiagnosen.

Vi tar pulsen på ditt varumärke!

I vår varumärkesanalys ingår genomgång av er position, era styrkor och svagheter och de möjligheter och hot ni står inför. Vi går samtidigt igenom hur starkt ert erbjudande är och hur den uppfattas av er målgrupp.

 
Vi mäter styrkan i er onlinenärvaro?

Denna analys ger er fakta på er onlinenärvaro i relation till andra aktörer på samma marknad. Vi tittar på fakta och utifrån den så bildar vi oss en uppfattning över vad som är bra och vad som kan förbättras. 

Kostnadsfri nulägesanalys vid första mötet.

Är du intresserad av att veta mer om oss och vad vi kan göra för dig och dit företag? Låt oss börja med att bjuda på en varumärkeskonsultation. Här får du insikter i vilken nytta ett varumärkesarbete gör och hur det går till?

Växel  +4633-139710 
Ulf Tellstad  +4633-139711 
Lasse Sehlman  +4633-139714 

 

Kontakta oss

Hör av dig på:
+ 4633-13 97 10
info@teamworkreklam.se


Albanoliden 1  |  506 30 Borås

Följ oss

Copyright © Teamwork reklambyrå

Search