En strategisk partner i alla bemärkelser.

Kommunikation behöver strategier. Strategier behöver kommunikation. De finns ett starkt samband mellan dess två.

 
Strategi och affärsutveckling.

Strategi handlar om att ha en plan för att nå ett önskvärt mål. Det önskvärda målet skall också vara möjligt att nå, annars blir det bara en fluffig dröm. Vi har lång erfarenhet av att leverera strategier tilll företag. Ibland ingår de i ett större varumärkesarbete. Ofta handlar det om att göra en noggrann analys över var man står och vad som krävs för att nå uppsatta målsättningar. Erfarenhet och kunskap är viktigt när man jobbar med strategi. Efter ca 20 års erfarenhet av strategiarbete kan vi med gott självförtroende hävda att vi har dessa egenskaper.

 
Online strategi.

Onlinestrategi handlar om hur du på bästa sätt når din målgrupp online. Hur skapar du intresse för ditt erbjudande? Hur genererar du trafik till din sajt? Hur konvererar du dina prospect till kunder? Hur mäter du och utvärderar dina insatser? Vilka kanaler är är bäst lämpade?

En onlinestrategi är agil och har starkt fokus på metod och analys. Det innebär att man testar och utvärderar kommunikation kontinuerligt i syfte att att öka resultatet. I vår verksamhet finns erfarenhet och expertis inom detta område. Om du inte gillar siffror skall du kanske fundera innan du kontakter oss. För dig som gör det har vi mycket att erbjuda.

Kostnadsfri nulägesanalys vid första mötet?

Är du intresserad av att veta mer om oss och vad vi kan göra för dig och dit företag? Låt oss börja med att bjuda på en varumärkeskonsultation. Här får du insikter i vilken nytta ett varumärkesarbete gör och hur det går till?

Växel  +4633-139710 
Ulf Tellstad  +4633-139711 
Lasse Sehlman  +4633-139714 

 

Vår byråmodell

Vår byråmodell består av tre steg. Analys, strategi och kommunikation. Bra kommunikation utgår alltid från en analys. Analysen ligger till grund för strategin. När strategin väl är satt börjar börjar arbetet med att ta fram en kommunikation som gör skillnad och ger resultat.

Bra kommunikation har alltid ett tydligt syfte. Analys och strategi sätter ramarna och ställer in kikarsiktet på det mål kommunikationen skall sikta in sig på. Begreppet kommunikation är brett och innefattar en mängd olika verktyg som alla syftar till att stärka relationen till kunden.

Kontakta oss

Hör av dig på:
+ 4633-13 97 10
info@teamworkreklam.se


Albanoliden 1  |  506 30 Borås

Följ oss

Copyright © Teamwork reklambyrå

Search