FRIGÖR KRAFTEN I DITT VARUMÄRKE

Varumärkesarbete ökar hälsa och måluppfyllelse i en organisation.

För att ditt varumärke skall må bra behöver det aktiveras och arbeta mot tydliga mål. En varumärkesplan ser till att alla i en organisation jobbar för att förverkliga de uppsatta målen. Detta kan liknas vid vad fysisk aktivitet innebär för oss människor. Exempelvis att cykla vätternrundan eller att springa en halvmara på under 2 timmar. Målet bestämmer vilka insatser vi måste göra för att infria målsättningen.

 
Vad vi gör

Vi börjar med att ställa diagnos på ditt varumärke. När vi har en hälsostatus på varumärket kan vi utforma en plan för att nå de önskade målen. Planen inkluderar hur man mobiliserar och medvetandegör alla i organisationen om dett gemensamma arbetet för nå målsättningarna. Det innefattar också att ta kontroll över all kommunikation som ert företag har med er marknad. När ni påbörjat varumärkesresan kommer ni att märka att motivationen hos era medarbetare ökar då det finns ett tydligt syfte och en tydlig målbild med allt som görs. Att ta tag i varumärkesarbetet är att ha en plan för framtiden. Läs mer om varumärkesresan här.

 

Varumärkesarbetet skall vara lustfyllt?

Vi är ett gäng som delar samma passion. Tron på att bra kommunikation har förmågan att förändra världen. Av erfarenhet vet vi att bra varumärkesarbete i kombination med attraktiv förpackning skapar styrka. Varumärkesresan är inte komplicerad, tvärtom, den skall vara lustfylld. Två saker skapar förutsättningar för en lustfylld varumärkesresa. Nummer ett är förstå att varumärkesarbetet inte är ett projekt utan en pågående process. Nummer två är att styrkan växer över tid när varumärkesprocessen genererar värde. Vi har under åren utarbetat metoder och processer baserat på dessa två viktiga sanningar. Det gör att vi kan säkerställa att varumärkesarbetet hålls vid liv och ägs av företaget internt. En väl genomförd VM-strategi lyfter när medarbetare och varumärkeskommunikation levererar på varumärkeslöftet.

Vad innebär det att vara Brand serious?

Vi drivs av en passion att se förändringsarbete bära frukt. Det är själva essensen av att vara "Brand serious". Frågan du behöver ställa dig är - Vad händer om jag inte tar kontroll över mitt varumärke? I en allt tuffare konkurrenssituation får de som är otydliga stora problem. Vårt uppdrag är att hjälpa företag att bli bättre på att kommunicera sin position. Attraktiva varumärken säljer - Vi gör varumärken attraktiva. Har du kommit till insikt att det är dags att ta göra varumärkesresan? Välkommen! Oroa dig inte - Kostnadsfri nulägesanalys ingår innan resan börjar. Läs mer om varumärkesresan här.

 

 

Kostnadsfri nulägesanalys vid första mötet!

Är du intresserad av att veta mer om oss och vad vi kan göra för dig och dit företag? Låt oss börja med att bjuda på en varumärkeskonsultation. Här får du insikter i vilken nytta ett varumärkesarbete gör och hur det går till?

Växel  +4633-139710 
Ulf Tellstad  +4633-139711 
Lasse Sehlman  +4633-139714 

 

Jag vill bli kontaktad.

Kontakta oss

Hör av dig på:
+ 4633-13 97 10
info@teamworkreklam.se


Albanoliden 1  |  506 30 Borås

Följ oss

Copyright © Teamwork reklambyrå

Search