Varumärket - en djupdykning

Vad är ett varumärke och vad innebär det att leva upp till de värden som ett varumärke bär på? Och framförallt, varför skall man bry sig om sitt varumärke? Här reder vi ut begreppen och dyker på djupet i varumärkesfrågor.

Ett varumärke är i princip detsamma som en identitet, eller en karaktär. Det svarar på frågor om vem man är, vad man står för, vem man vänder sig till och inte minst vilket värde man tillför. Begreppet varumärke är en översättnng av det engelska ordet brand som ursprungligen kommer från att brännmärka boskap. Anledningen till brännmärkningen var för att tydliggöra vem som var boskapens ägare. Idag handlar varumärkesbyggande om att vinna platsen överst på de mentala stegarna. Med en mental stege menas den plats där bekräftar sin sociala status med hjälp av företag som man vill associera sitt personliga varumärke med. Vi styrs av emotionella faktorer och det varumärke som bäst lyckas bygga in starka emotionella värden får möjligheten att skapa en långvarig relation med sin målgrupp.

Det finns också obestridliga fakta att tillgå när man skall förklara varför det är viktigt att bry sig om sitt varumärke. Här går vi igenom tre orsaker till varför det är viktigt att ta kontroll över sitt varumärke..

1) Starka varumärken tjänar mer pengar.

Med styrka i varumärket öppnar sig också möjligheten att tjäna mer pengar. Du blir mer eftertraktad och det för med sig en mängd positiva effekter. Det blir lättare att ta mer betalt för din tjänst eller produkt när fler vill ha den. Då lågkonjunkturen slår till så visar sig denna effekt ännu tydligare. De varumärken som är starka brukar då klara sig mycket bättre än de som inte har samma starka position.

 

2) Ett starkt varumärke skyddar från kritik

Ett inarbetat och starkt varumärke utgör ett starkt skydd mot kritik. När många har associerat sig med varumärket och dess värden tenderar de att stå upp för varumärket och försvara det om något negativt skulle inträffa som är kopplat till varumärket. Det finns också en större tolerans gentemot starka varumärken då de har under lång tid byggt upp ett förtroendekapital som skyddar dem när det blåser snålt.

 

3) Starka varumärken får mer gratismarknadsföring

När ett varumärke är välkänt och har en stark position rekommenderas varumärket till andra i en mycket större utsträckning än normalt. Detta skapar en gynsamm position då word of mouth inte bör underskattas när det gäller marknadsföring.

Kontakta oss

Hör av dig på:
+ 4633-13 97 10
info@teamworkreklam.se


Albanoliden 1  |  506 30 Borås

Följ oss

Copyright © Teamwork reklambyrå

Search