3D design - Vi gör det verkligt

Hösten 2018 startade vi upp en ny del i vår verksamhet, nämligen 3D design. Vi har länge jobbat med 3D som en del i många av våra uppdrag. Nu ser vi till att addera kompetensen inhouse. Detta är ett steg som gör att vi nu blir mer kompletta i vårt design erbjudande. Vårt 3D erbjudande innefattar allt från konstruktion av 3D modell till fotorealistiska bilder i miljö. Vi erbjuder också rörlig 3D-grafik.

I våra 3D-tjänster ingår:

  • 3D modelleringar. Konstruktion av exempelvis produkter och byggnader.
  • 3D visualiseringar. Skapande av kompletta miljöer.
  • 3D renderingar. Bearbetning och rendering av fotorealistiska bilder
  • Rörlig 3D-grafik.

Nedan bild är ett exempel på 3D bild av eget fabrikat.

Kontakta oss

Hör av dig på:
+ 4633-13 97 10
info@teamworkreklam.se


Albanoliden 1  |  506 30 Borås

Följ oss

Copyright © Teamwork reklambyrå

Search