Varumärke och värderingar går hand i hand

Alla har ett varumärke, oavsett de vill det eller ej.

Med ett starkt varumärke blir allt enklare. Men hur uppstår starka varumärken egentligen? I regel börjar det med en affärsidé och några bärande värderingar. Värderingarna är grunden för hur företaget agerar i olika situationer och skapar en kompass över tid. Styrkan i ett varumärke utgår därför alltid från värdegrunden. Att förpacka och kommunicera varumärket kommer i steg två. När företagets värderingar och affärsidé jobbar ihop med stark extern kommunikation uppstår magin.

Teamwork har erfarenhet av att kommunicera och profilera varumärken. 
Det är inte ovanligt att man har en övertro på andras kännedom och förmåga att veta vad det egna varumärket står för. En extern partner kan därför ge värdefull feedback och leverera nyttiga sanningar innan det är dags att börja bygga kommunikation och visuell identitet. Vi har alltid marknadsglasögonen på och vilar våra rekomendationer på både fakta och upplevelse. Vi har lång erfarenhet av att skapa långsiktig hållbar varumärkeskommunikation. Att börja varumärkesresan är att frigöra kraften i ditt företag. Först när värdegrunden tas på allvar och blir levande får man med sig sina medarbetare på riktigt. De företag som hamnar högst på listor över starka varumärken är nästan alltid de som har varit bäst på att skapa en levande kultur kring sin värdegrund. Att jobba aktivt med sin värdegrund är att förstå hur affärsnytta uppstår. 

Varumärkesplattform
Strategi

Värdegrund
Corporate identity
Affärsidé