Vi säger hej till Marks Bostad

Välkommen hem.

Marks Bostad är Marks kommuns största bostadsbolag. Bolaget har cirka 3 700 lägenheter till uthyrning för privatpersoner och till kommunal omsorg. Teamwork har hjälpt att förstärka det visuella intrycket genom imagefotografering, grafiska guidelines och en design för webben. Se mer på www.marksbostad.se