Bron – En framtidsvision

Ett centralt nav för lokal, regional och nationell trafik.

Ingen har väl undgått planerna för en ny höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm. I Borås har debatten stundtals varit het om hur banan skall dras och var stationsområdet skall förläggas.   Bron är en lokalt intiativ av Mikael Hansson och ett sunt inlägg i denna debatt. Vi har hjälpt honom med informationsmaterialet. Läs mer på Bron.