Online marknadsföring

En stark grund till onlinestrategi är när användarupplevelse, kommunikation, SEO och IT stöttar varandra.

En bra onlinestrategi tar hänsyn till det vi kallar för push och pull. Push är kommunikation där du söker upp kunden och söker hans intresse. Pull, eller inbound marketing, är när kunden hittar till dig genom att du har gjort dig intressant för kunden. Att vara tillgänglig och respektfullt möta kunden på kundens villkor skapar lojalitet och stärker ditt varumärke. En genomtänkt onlinestrategi handlar därför lika mycket om att väcka intresse och att möta din kund på hans villkor som att jobba med färdigpacketerade budskap. Teamwork har kunskapen, erfarenheten och rätt samarbetspartners för att leverera resultat. För att nå målet krävs att många olika kunskaper jobbar mot samma mål. En stark grund är när användarupplevelse, kommunikation, SEO och IT stöttar varandra. Kombinera detta med tydliga mål, kvantitativa och kvalitativa, så är grunden lagd för en onlinestrategi som genererar resultat.  

Allt mer av mediainvesteringar görs i onlinekanaler. Vad beror detta på?
Idag lägger vi mer tid per dygn på att surfa online än att titta på TV. Det är därför naturligt att söka kunden där kunden tillbringar mest tid. Fördelen med webb/online är att resultatet av insatserna är i stor utsträckning spår- och mätbara. En annan fördel är att online är det enklare att enbart nå de som är i din målgrupp. Genom detta kan du öka din verkningsgrad på marknadsinvesteringen då hela investeringen når fram till kunder och potentiella kunder.

Du kanske går och funderar på hur du skall formera en hållbar onlinestrategi. Ett första steg i rätt riktning är att träffa vårt team.